[vc_row type=”in_container” full_screen_row_position=”middle” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” top_padding=”3%” overlay_strength=”0.3″ shape_divider_position=”bottom” bg_image_animation=”none” shape_type=””][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_link_target=”_self” column_shadow=”none” column_border_radius=”none” width=”1/1″ tablet_width_inherit=”default” tablet_text_alignment=”default” phone_text_alignment=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]

Regulamin promocji – “Karta Rabatowa -20%”

[/vc_column_text][vc_row_inner column_margin=”default” top_padding=”3%” text_align=”left”][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” width=”1/2″ tablet_width_inherit=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem promocji „Karta rabatowa -20%” (dalej: „Promocja”) oraz wystawcą karty umożliwiającej skorzystanie z Promocji jest Spółka Wrocławska Akademia Kulinarna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu, Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Wrocławia  we Wrocławiu, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000389214, NIP: 899-27-20-918, REGON: 021545967 (dalej: „Organizator”).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z Promocji.
 3. Promocja organizowana jest we wszystkich restauracjach sieci Kuchnia Marche, Express Oriental, Sevi Kebab oraz Lepione na terenie całego kraju (dalej: „Restauracje”).
 4. Promocja obowiązuje w godzinach otwarcia Restauracji i obowiązuje od dnia 06.05.2019 roku do odwołania jej przez Organizatora.
 5. Promocją objęty jest cały asortyment dostępny w Restauracjach i dotyczy także sprzedaży z opcją „na wynos”. Promocja nie dotyczy oferty sprzedawanej z usługą dostawy.
 6. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. Goście, którzy posiadają inne rabaty, tj. – kartę zniżkowa z innym rabatem (w tym np. rabat dla uczniów i studentów, pracowników galerii, rabaty cenowe na zamknięcie), kartę Sodexo, kartę Benefit Lunch, kupon promocyjny mogą korzystać wyłącznie z jednej formy rabatu.

 

2. WARUNKI UCZESTNICTWA I PRZEBIEG PROMOCJI

 1. Promocja jest przeznaczona dla wszystkich, którzy posiadają kartę rabatową -20% (dalej: „Uczestnik”) i chcą z niej skorzystać.
 2. Użytkownik Karty rabatowej -20% ma obowiązek poinformować kasjera o posiadaniu takiej karty uprawniającej do otrzymania zniżki, najpóźniej w chwili kasowania posiłku lub napoju przez kasjera.
 3. Z Promocji wyłączeni są pracownicy Organizatora.
 4. Aby otrzymać Kartę rabatową -20% umożliwiającą skorzystanie z Promocji, należy uiścić jednorazową opłatę w wysokości 15 PLN w kasie jednej z Restauracji.
 5. Karta rabatowa -20% zaczyna być aktywna po 24 godzinach od momentu zakupu karty, czyli od momentu uiszczenia opłaty, o której mowa w §2 pkt 5.
 6. Karta rabatowa -20% tuż po zakupie wchodzi w okres 30-dniowej karencji, co oznacza, że w tym właśnie okresie karta jest ważna i jest naliczany rabat -20% przy każdej transakcji. Jeśli w ciągu 30 dni Użytkownik nie dokona żadnego zakupu w jednej z Restauracji karta ulega tzw. dezaktywacji, czyli rabat -20% nie naliczy się.
 7. Aby ponownie aktywować kartę rabatową -20%, należy zapłacić 10 PLN za aktywację w kasie jednej z Restauracji. Rabat -20% będzie aktywy po 24 godzinach od momentu uiszczenia opłaty za aktywację. Na ponownie aktywowanej karcie będą miały zastosowanie zapisy ptk.7.

 [/vc_column_text][/vc_column_inner][vc_column_inner column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ column_shadow=”none” column_border_radius=”none” column_link_target=”_self” width=”1/2″ tablet_width_inherit=”default” column_border_width=”none” column_border_style=”solid” bg_image_animation=”none”][vc_column_text]3. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji, uczestnicy Promocji winni zgłaszać pisemnie na adres Organizatora.
 2. Pisemna reklamacja kierowana na adres Organizatora powinna zawierać imię, nazwisko i adres Uczestnika oraz dokładny opis reklamowanego zdarzenia i uzasadnienie. W przypadku braku tych danych reklamacje nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje kierowane na adres Organizatora będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.

 

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Restauracjach.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany jednak nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 3. Użytkownik Karty rabatowej -20% podczas jej zakupu może dobrowolnie przekazać swoje dane osobowe takie jak; imię, nazwisko, mail oraz numer telefonu, które Organizator będzie przetwarzał zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000).
 4. Przekazane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora w celu przesyłania Użytkownikowi ofert promocyjnych i newslettera bądź w celu rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.
 5. W sytuacji, gdy Użytkownik zdecyduje się przekazać swoje dane osobowe, pracownik Organizatora pobierający te dane musi przedłożyć Użytkownikowi klauzulę informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz Uzyskać zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych.
 6. Administratorem danych osobowych Użytkownika karty rabatowej -20% jest Spółka Wrocławska Akademia Kulinarna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu (53-333), przy ul. Powstańców Śląskich 2-4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000389214, NIP: 8992720918, REGON: 021545967 (dalej „WAK”). Kontakt z Administratorem możliwy również pod adresem mailowym: odo@ochronadanych.wroclaw.pl.

[/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]